konzultácie

Dentálna hygiena
pondelok – piatok 7:00 – 9:00

Ordinácia
pondelok – štvrtok 9:00 – 15:00
piatok 9:00 – 12:00

Obedná prestávka
pondelok – piatok 11:30 – 12:30